Strona główna » Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Hubert Pilszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
FANTAZY BAITS – Pilszak Hubert 
ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla
e-mail: fantazybaits@interia.pl
 
adres do zwrotu towaru:
FANTAZY BAITS
ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od    umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 
 
 
 
 
 
 
 
–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
 
 
–  Imię i nazwisko Kupującego
 
 
 
–  Adres Kupującego
 
 
–  Data
 
 
–  Podpis konsumenta

______________________________________________________________
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl