Strona główna » Regulamin
Opinia o produkcie
Super kuleczki sprawdzały mi się przez cały sezon 2014 zarówno wiosną , latem czy jesienią na różnych wodach na których łowię, niema różnicy czy to jezioro…
Ocena produktu 5/5
Kontakt
Informacje

Fantazy Baits Hubert Pilszak

Nekla 62-330 ul. Mickiewicza 15
Nip: 7891687248
Reg: 301713158
Email: fantazybaits@interia.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEPFANTAZYBAITS.PL
 
Właściciel sklepu:
 
Hubert Pilszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
FANTAZY BAITS – Pilszak Hubert  
ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla
e-mail: fantazybaits@interia.pl tel. + 48 888 372 711
NIP: 7891687248 REGON: 301713158
nr wet. PL3030036P
nr konta: 53 1020 4115 0000 9502 0114 5804 
 
adres do przesłania reklamowanego lub zwracanego towaru:
 
FANTAZY BAITS
ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla
 
 
 

 1. Właściciel sklepu internetowego sklepfantazybaits.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów na terenie całej Polski.
 
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 
 1. Warunkiem założenia zamówienia w sklepie internetowym sklepfantazybaits.pl jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
 
 1. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za zamówiony towar.
 
 1. Użytkownik dokonując zakupu przez stronę www.fantazybaits.pl, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
 1. Powierzone przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez właściciela sklepu www.fantazybaits.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych, polegających na wysyłaniu do Użytkowników komunikatów o usługach, produktach, a także ofertach specjalnych, o ile wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.
 
 1. Właściciel sklepu zapewnia wszystkim Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i nie ma prawa udostępniać danych Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany, ma prawo również żądać ich usunięcia.
 
 1. Jakiekolwiek kopiowanie treści witryny, w części lub w całości, w celu wykorzystania ich w celach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.  
 
 1. Zamówienia za pośrednictwem strony www.sklepfantazybaits.pl można składać przez Internet każdego dnia, bez względu na porę lub pod numerem telefonu
  + 48 888 372 711 w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10:00 do 19:00.
 
 1. Każde złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane w systemie informatycznym, który generuje i przesyła do Użytkownika drogą e-mailową informację o zamówieniu. W szczególnych wypadkach potwierdzenie zamówienia może nastąpić telefonicznie. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 
 1. Płatności za zamówiony towar można dokonać przelewem lub przy odbiorze towaru - za pośrednictwem kuriera. W przypadku płatności przelewem należność reguluje się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu dostępności towaru przez Sprzedającego.
 
 1. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.
 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 1. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia.
 
 1. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazane podczas składania zamówienia.
 
 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący:
 1. koszt przesyłki za pobraniem – 26 zł,
 2. koszt przesyłki przy płatności przelewem – 21 zł,
 3. przesyłki gabarytowe/ niestandardowe ustalane są z Kupującym indywidualnie, po ustaleniu kosztów przesyłki z firmą kurierską.
 
 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 1. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 300 zł, gdy towar nie przekracza 30 kg, a Klient dokonuje płatności przelewem, koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. 
 
 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz w przypadku wyprzedaży towaru przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.   
 
 
 1. Czas dostawy wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Średni czas dostawy 2 – 5 dni. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik sklepu internetowego niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.  
 
 1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Jeżeli zostanie wybrany odbiór osobisty to od momentu powiadomienia, że towar jest gotowy do odbioru, odbiór towaru musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie zamówienie nie zostanie odebrane, uważane jest w sposób dorozumiany za anulowane przez Kupującego.
 
 1. Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostawy towaru. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Kupującego. Wzór odstąpienia od umowy Sprzedawca udostępnia Kupującemu.
 
 1. Odstąpienie od umowy może zostać zgłoszone:
 1. pisemnie na adres FANTAZY BAITS Hubert Pilszak ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla,
 2. w formie elektronicznej na adres: fantazybaits@interia.pl.
 
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt/towar wolny od wad.
 
 1. Reklamacja może zostać zgłoszona:
 1. pisemnie na adres FANTAZY BAITS Hubert Pilszak ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla,
 2. w formie elektronicznej na adres: fantazybaits@interia.pl.
 
 1. Zaleca się aby Kupujący podał w opisie reklamacji:
 1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,
 2. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 3. dane kontaktowe zgłaszającego reklamację.
 
 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 1. Zwracany lub reklamowany towar należy przesłać na adres: FANTAZY BAITS, ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla.
 
 1. W przypadku zwrotu całości towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę lub paragon fiskalny. W przypadku częściowego zwrotu należy również dołączyć fakturę lub paragon fiskalny, wtedy na pozostałą część towaru zostanie wystawiona nowa faktura lub kopia paragonu fiskalnego. Gwarantujemy zwrot wartości towaru, naprawę lub jego wymianę. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący otrzyma pieniądze przelewem bankowym w ciągu 7 dni od dnia zwrotu towaru Sprzedającemu. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przez Sprzedającego odbierane.
 
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 
 1. Wszelkie spory powstałe między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany postanowień dot. płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 
 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl