Strona główna » RODO - Klauzula inforenmacyjna dla kontrahentów i klitów Fantazy Baits
Opinia o produkcie
Top series, to top series i koniec!! Sprawdza się w każdej porze roku, na większości łowisk.. Koniecznie trzeba spróbować.. ;)
Ocena produktu 5/5
Kontakt
Informacje

Fantazy Baits Hubert Pilszak

Nekla 62-330 ul. Mickiewicza 15
Nip: 7891687248
Reg: 301713158
Email: fantazybaits@interia.pl

RODO - Klauzula inforenmacyjna dla kontrahentów i klitów Fantazy Baits

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i klientów Fantazy Baits
 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fantazy Baits Hubert Pilszak z siedzibą w Nekli, przy ul. Mickiewicza 15, 62-330 Nekla.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty z grupy raz Fantazy Baits podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl